Nazwa:NGLMachining Artur Chróścielewski Rafał Bogusz Spółka Jawna
Miasto:80-175 Gdańsk
Adres:ul. Orzechowa 5
NIP:-
REGON:-

Nasza firma powstałą w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, oczekującego usług mobilnej obróbki, z tolerancją nieodbiegającą od wymiarów otrzymywanych przy wykorzystywaniu maszyn stacjonarnych.

 

Oferta w skrócie:
mobilna obróbka skrawaniem -

 

9b Da8 a829 n52 ec faf mb2c a5 jf8 ą43 b cb61 hce9 ab r8d6 a67 k0 t0 e82 r poglądowy, 18f a65e ke t1 u2e3 a88 l2c n29 of31 ś53d ća3 fa dc a8ed n4 ya42 c73 h62 f71 sdf p123 rf55 a12 w1f d42f ź w bazie CEIDG