Nazwa:PPU Zieleń sp. z o.o.
Miasto:80-254 Gdańsk
Adres:ul. Partyzantów 76
NIP:5840301640
REGON:190567618

Z doświadczeniem zakład pogrzebowy. Usługi pogrzebowe na najwyższym poziomie.

 

Oferta w skrócie:
ZIELEŃ - Zakład Pogrzebowy Gdańsk -

 

9 D85 a29 ne e4b0 a m5ac a6 j7b ąc 6 c079 hba af4 r5 a4e ke78 tcc e5 r poglądowy, 763 a1d k12 td u6 a088 led0 n073 o66 śd ć2 c d3f a0dc n1 yfe3 cd98 h3d cd s664 p8 rb a95 w3ac d3c ź w bazie CEIDG